Når de nærmeste svigter:

Som en HSP-person har jeg et behov for at være tæt knyttet til nogle få personer, som jeg kan stole på.

Det er vigtigt for mig at have nogen tæt på, som jeg kan spejle mig i. Jeg har brug for at få styr på de mange sanseindtryk, som jeg bliver udsat for dagligt. Man kan vel også sige, at jeg er bange for at miste mig selv som det menneske, som jeg i virkeligheden er.

Her er det så, at de nære relationer kommer ind. Jeg bruger ganske enkelt de nære relationer til at navigere efter i dagligdagen, så jeg ikke mister mit moralske kompas.

Desværre har jeg mistet disse nære relationer i løbet af de seneste par år.

Disse relationer har bestået af min familie i form af min søster og mor, som desværre er sovet ind.

Herudover har der været en person mere udenfor familien som ikke er så relevant i denne sammenhæng.

Når et menneske bliver afsløret:

Det er min søster derimod.

For nogle år ville hun gerne gøre en bestemt bryllupsdag for hende og manden til noget helt specielt. Det ville hun simpelthen gøre ved at afholde en stor fest for familie og venner af familien.

Det har været en drøm for min søster i årevis at få sig et nyt køkken og badeværelse.

Dette projekt skulle så realiseres forud for bryllupsdagen af årsager, som min søster kun selv kan gøre rede for.

I forbindelse med realiseringen af projektet talte jeg med hende i telefonen.

Her var hun nærmest manisk/euforisk. Det kan vel heller ikke udelukkes, at hun var påvirket af spiritus.

I hvert fald fortalte hun, at kommunen havde været yderst behjælpsomme med at få etableret det nye køkken og badeværelse og også havde finansieret projektet.

Det begrundede hun med, at hendes scleroseramte mand på denne måde kunne forblive i hjemmet med den handicapvenlige indretning. En alternativ løsning ville således blive dyrere for kommunen.

Jeg kunne selvfølgelig godt se, at denne forklaring på ingen måde hang sammen, men jeg fornemmede også, at min søster var udenfor pædagogisk rækkevidde. Derfor blev telefonsamtalen også meget kort.

Efterfølgende var jeg hjemme ved min søster, hvor jeg blev præsenteret for nyindretningen.

Når løgnene bliver afsløret:

På et tidspunkt sad jeg sammen med min søster og hendes mand i køkkenet.

Min søster forklarede stolt, hvordan hun selv og manden havde diskuteret igennem lang tid, hvilket slags komfur de skulle have.

Hertil svarede jeg lidt ironisk, at det jo intet betød, fordi kommunen betalte for det hele.

Her var det så, at hele korthuset med hensyn til min søsters forklaring begyndte at falde sammen.

Min søsters mand forsøgte at redde situationen ved at forklare, at det eneste som kommunen havde betalt for var køkkenbordet. Dette køkkenbord er nemlig handicapvenligt, fordi det kan hæves og sænkes

Yderligere fortalte min svoger, at etableringen af det nye køkken og badeværelse havde kostet 200.000 kr., og det var penge, som de selv havde sparet op. Det var en forklaring, som min søster ikke benægtede.

Denne forklaring skulle også vise sig ikke at være sand.

Den sande forklaring viste sig noget tid efter, at min mor var død.

Sandhedens time:

Her skulle det skrevne testamente gøres op af en advokat.

Betændt arvesag har splittet stor familie (januar 2021):

4 gode råd til at undgå en arvesrid i familien (januar 2018):

Det blev hurtigt klart, at min søster havde omgået testamentet og fået min mor til at finansiere etableringen af køkkenet og badeværelset forud for sin død. Min søster havde også omgået testamentet for at få yderligere økonomiske fordele til sig selv.

Ud over dette havde hun også omgået testamentet ved at skaffe min bror 200.000 kr., via et arveforskud,fordi han i modsætning til mig havde gennemskuet hende. Dette var også sket uden min viden.

I denne sammenhæng har jeg selvfølgelig haft nogle økonomiske tab, som jeg vil skåne jer læsere for at høre mere om her og nu.

Derimod vil jeg tale om det andet tab, som jeg har lidt, nemlig tabet af min søster som en åndsfælle/forbundsfælle.

Igennem hele det beskrevne sagsforløb er det aldrig faldet mig ind, at min søster kunne finde på at omgås testamentet.

Det er aldrig faldet mig ind, at hun kunne finde på at ofre sine personlige relationer til familien bare for at kunne få sig et nyt køkken og badeværelse.

I dag har jeg ikke mere med min søster at gøre. Det betyder også, at jeg ikke længere har nogle nære relationer, som jeg kan spejle mig i.

Min søster har forsøgt at få mig tilbage ”i folden” igen ved at tilbyde mig nogle af de penge, som jeg er blevet snydt for. Til gengælde har hun krævet, at jeg skal slette denne blog.

Jeg har imidlertid ikke noget ønske om igen at blive en del af de ”værdier”, som hun repræsenterer.

Det vigtigste for mig at være tro imod de ægte og nære relationer, og det gør jeg netop med denne blog.

Familiens betydning for en HSP-person.

Humor hjælper dig igennem livet.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Sandheden forløser på længere sigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *