Status over året 2023:

Året 2023 er ved at rinde ud. Det er blevet tid til at gøre status over året.

Det har været et år, hvor det har været svært for mig at forblive tro mod min særlige sensitivitet.

En række hændelser på vores jord har adskillige gange fået mig til at tvivle på, om der er plads til os særligt sensitive.

Her tænker jeg blandt andet på krigen mellem Rusland og Ukraine og på krigen mellem israelerne og palæstinenserne.

Vi taler om krige, hvor selv de mest grundlæggende menneskerettigheder ikke bliver overholdt. Der bliver ikke givet tilstrækkelig med plads til følelsesmæssige hensyn på begge sider af fronten.

Tilbage står et meget stort antal mennesker med sår på sjælen, som det vil tage generationer at rette op på.

Hvad er menneskerettigheder?

Hvordan har vi det med menneskeforståelsen i Danmark?

Som jeg ser det, har vi danskere tilsyneladende et meget stort behov for at spejle os i hinanden, når vi skal finde ud af, hvad et godt liv er.

Her er nøglen for de fleste danskere tilsyneladende at få adgang til flere penge og mere status.

Det har fremstået mere klart i løbet af 2023.

I 2023 har en række faggrupper stået frem i det offentlige rum, fordi de ikke føler sig tilstrækkeligt værdsatte, og vil have mere i løn. Mange af disse faggrupper har et arbejde, hvor det drejer sig som at være der for andre mennesker. Det er der tilsyneladende ikke længere en værdi i. Nu skal der flere penge til for, at arbejdet kan føles værdifuldt.

Det bekræftes af det faktum, at der mangler personale indenfor omsorgssektoren.

Mit eget følelsesmæssige tomrum:

Personligt har jeg været selv været ramt af det faktum, at min søster og min bror har snydt mig flere hundredetusinde kroner i arv efter min mor. Dette er sket på trods af, at de begge har en økonomi, som er langt bedre end min egen.

Her har de begge valgt at se stort på det følelsesmæssige bånd, som der ellers burde være mellem søskende.

I den sammenhæng skal det siges, at jeg har valgt at afbryde forbindelsen til mine søskende.

Alligevel er det svært at glemme svigtet, selv om jeg forsøger at lægge det bag mig. Livet skal trods alt gå videre.

Forklaringen ligger i, at inflationen har betydet, at jeg har endnu færre penge til min rådighed hver måned. Ved månedens afslutning kan det således være nødvendigt at flytte rundt med pengene på de forskellige konti, som jeg har.

Det ville ikke have været nødvendigt, hvis jeg ikke var blevet snydt for en del af min arv.

De beskrevne omstændigheder har gjort det svært for mig at finde en vej, som gør det muligt for mig at holde fast ved min særlige sensitivitet i fremtiden.

I den forbindelse skal det også siges, at jeg på det rent personlige plan ikke kender nogen, som er særlige sensitive som mig selv. Jeg kan mærke, at jeg har brug for rent fysisk at være sammen med nogen, som er lige som jeg selv bare en gang imellem.

Her er det ikke nok bare at være i gruppe med nogle på facebook, som også er særlig sensitive.

Hvordan forbliver jeg tro mod min særlige sensitivitet?

I sommerperioden fik jeg udgivet min digtsamling nr. 2 om uforløste følelser.

I bund og grund har denne serie af digtsamlinger til formål at fremme den personlige selvransagelse.

Alt for mange af de krige, som bliver ført på det ydre plan kunne undgås, hvis de blev ført på et indre plan.

Årsagen til, at det ikke sker, er selvfølgelig, at kampen i det indre er så uendelig ensom. Kan du gøre andre til medskyldige på det ydre plan, så bliver det så meget lettere at udkæmpe kampen.

I løbet af januar og februar måned vil den nævnte bog blive oversat til engelsk.

Jeg håber, at denne omstændighed vil medvirke til, at jeg vil kunne opnå et arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

Et sådant legat har jeg forsøgt at få 2 gange før. Jeg vil værdsætte det pengebeløb, som følger med arbejdslegatet.

Endnu mere vil jeg værdsætte den anerkendelse, som følger med legatet.

Det vil være en bekræftelse på, at vi alle skal forsøge at være tro mod vores følelser.

Samtidig vil det også blive lettere for mig at forblive tro mod min særlige sensitivitet i år 2024.

De uforløste følelser 3:

Uanset hvilken støtte, som jeg måtte få udefra, så er jeg i gang med min digtsamling nr. 3.

Det er en digtsamling, som fortrinsvis handler om, hvordan jeg tror, at et eventuelt liv efter døden vil kunne forme sig.

Digtsamlingen vil også forsøge at komme med et svar på, hvorfor livet er på denne måde.

Jeg er ikke noget orakel, som vil kunne komme med et svar på alting.

Det vil heller ikke være formålet med digtsamlingen.

Formålet med digtsamlingen vil være at forsøge at skabe et håb for alle de mennesker, som famler sig igennem livet, fordi de bliver udsat for lidelser, som de ikke forstår og ikke føler at de har fortjent at blive udsat for.

Med ønsket om et godt nytår.

Juleferien 2020.

Humor hjælper dig igennem livet.

Livet kan anskues fra mange forskellige synsvinkler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *